Jak się kształtuje aktualnie nadumieralność
z powodu pandemii COVID-19 w krajach Unii Europejskiej ?

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrosty umieralności ogólnej w wielu krajach Europy.

Nadwyżki obserwowanej umieralności powodują zarówno zgony z powodu COVID-19 jak i zgony z powodu innych przyczyn. Dopiero dane dotyczące umieralności według przyczyn w przekrojach demograficznych pochodzące z rejestrów zgonów pozwolą odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn i uwarunkowań nadmiernej umieralności w Polsce. Warto przy tym dodać, że od jakości informacji zawartych w kartach zgonów będzie zależało czy uda się postawić zadawalającą diagnozę dotyczącą obserwowanych ostatnio nadwyżek.

UE już rozpoczęła analizy dotyczące kształtowania się nadmiernej umieralności w związku z pandemią. EUROROMO to inicjatywa UE dotycząca monitorowania umieralności, której celem jest wykrywanie i mierzenie nadmiernej liczby zgonów związanych z grypą sezonową, pandemiami i innymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. 

Oficjalne krajowe dotyczące umieralności są aktualizowane co tydzień przez 26 krajów europejskich w ramach sieci współpracy EUROMOMO, wspieranej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Instytucją koordynującą jest Statens Serum Institut w Danii.

Jeżeli Państwo są zainteresowani tym projektem oraz bieżącymi analizami, zapraszamy na stale aktualizowaną stronę projektu EUROROMO (dostępna tylko w jęz. angielskim) https://www.euromomo.eu