ANKIETA

przydatności informacji zawartych w materiałach edukacyjnych zamieszczonych na portalu dotyczącym „POPRAWY JAKOŚCI DANYCH DOTYCZĄCYCH UMIERALNOŚCI LUDNOŚCI POLSKI”

Wiek

Płeć

Wykonywany obecnie zawód:

Czy w ramach swoich obowiązków służbowych jest Pan/i zaangażowany/a w czynności związane z przygotowywaniem kart zgonów?

Jak ocenia Pan/i przydatność informacji zawartych w materiałach edukacyjnych w zakresie określania przyczyn zgonów zamieszczonych na portalu?

Czy Pana/i zdaniem zamieszczone materiały edukacyjne wystarczająco przedstawiają zagadnienia związane z przygotowywaniem karty zgonu:

Czy zalecałby Pan/i stosowanie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na portalu w jednostkach leczniczych?

Jakie inne zagadnienia według Pana/i powinny zawierać materiały edukacyjne? (pytanie otwarte)