forum

Jeżeli chcielibyście Państwo skonsultować się z ekspertami lub podyskutować z Koleżankami i Kolegami na temat doświadczeń związanych ze sporządzaniem lekarskiej części karty zgonu to zapraszamy na nasze Forum dyskusyjne. Na Forum spotkają się Państwo zarówno ekspertów medycznych jak i też innych  ekspertów specjalizujących w zagadnieniach związanych z rejestrowaniem przyczyn umieralności ludności Polski. Zachęcamy do rejestracji na Forum, do otwierania wątków dyskusyjnych oraz zadawania pytań.

UWAGA: Forum Dyskusyjne jest dostępne tylko dla osób, które zarejestrowały się na Platformie naszego szkolenia e-learningowego. Jeśli chcą Państwo skorzystać z narzędzia Forum zachęcamy do rejestracji na naszym bezpłatnym szkoleniu pn. „Zasady wypełniania części lekarskiej karty zgonu”.

Wejdź na platformę: https://elearning.pzh.gov.pl/